ครูวี เป็นคนจีนมาจากปักกิ่ง แต่ก็พูดไทยได้คล่อง ประสบการณ์สอนให้ครูวีเข้าใจปัญหาของเด็กไทย ในการเรียนภาษาจีน ตั้งแต่ปัญหาการออกเสียง จนถึงหลักไวยากรณ์จีน นักเรียนเข้าใจภาษาจีนได้ง่าย อีกทั้งครูวีสามารถช่วยวางแผนการเรียนภาษาจีนอย่างรัดกุม ช่วยให้นักเรียนพิชิตเป้าหมาย ได้อย่างมั่นใจยิ่งขึ้น

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (คอมฯ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้า
ปริญญาโทด้านบริหารการตลาด (MIM)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ เป็นอาจารย์สอนภาษาจีน ในสถาบันกวดวิชา และเป็นอาจารย์พิเศษในองค์กรชั้นนำกว่า 16 ปี

ปัจจุบัน ดำเนินการสอนภาษาจีนทุกๆ หลักสูตรของ V Chinese Center

ติวภาษาจีนอย่างมั่นใจ ติวกับครูวี ตรวจสอบตารางเรียน และสมัครเรียน

ตารางเรียน & สมัครเรียน